A nice blonde goes into an auto parts store and asks for a 710.
Krásná blondýna vejde do skladu autodílů a ptá se na 710.

The clerk asks: "What is a 710?"
Prodavač se ptá: "Co je 710?"

The blonde answers: "Well, this is under the hood. I lost it and I need a new one."
Blondýna odpoví: "No, to je pod kapotou. Ztratila jsem ho a potřebuji nový."

The clerk, clearly confused, asks the woman to follow him to his own car. He lifts the hood and asks her: "Could you please show me the 710?"
Prodavač, zjevně zmatený, žádá ženu, aby ho následovala k jeho autu. Zvedne kapotu a ptá se jí: "Můžete mi ukázat, 710?"

The blonde woman then says: "Sure, the 710 is right here!"
Blondýna pak říká: "Jistě, 710 je tady!"